Na czym polega proces przeładunku towarów?

Drogowe przewozy ładunków pozwalają na szybkie i bezpieczne dostarczanie towarów różnego typu wprost do ich do odbiorców. Niektóre operacje logistyczne są jednak o wiele bardziej złożone i zakładają rozbicie łańcucha dostaw na wiele mniejszych, co pozwala zoptymalizować poziom ponoszonych w związku z tym kosztów oraz dostosowanie czasu realizacji do specyficznych potrzeb klienta. Wiąże się to z koniecznością korzystania z dodatkowych usług przeładunkowych oraz magazynowych. Przykładem firmy zajmującej się obsługą zleceń obejmujących ten obszar jest firma Largo, specjalizująca się w przewozach ponadgabarytowych maszyn oraz pojazdów. Przyjrzyjmy się bliżej procesom przeładunku.

Czym jest przeładunek?

Przeładunek towarów wiąże się z przemieszczaniem go z jednego środka transportu na drugi. W grę wchodzi tu zwykle rozładunek ciągnika siodłowego i przeniesienie zawartości naczepy do mniejszych samochodów ciężarowych lub dostawczych. Często będzie to jednak także przekładanie zawartości skrzyń ładunkowych z samochodów na wagony kolejowe lub odwrotnie, a w miejscach, gdzie możliwa jest żegluga morska albo śródlądowa także z barek lub statków na pojazdy i w przeciwną stronę. Przeładunki wykonuje się także na lotniskach i w portach pełnomorskich. Specjalnym sposobem przeładunku jest korzystanie z kontenerów, które mogą być bezpośrednio umieszczane zarówno na statkach, jak i wagonach oraz ciężarówkach.

Jak przebiega przeładunek?

Forma przeładunku jest dopasowana do tego, jak wyglądają wiezione dobra. Jeżeli mają one dużą masę, niezbędne będą wszelkiego rodzaju dźwigi albo odpowiednie suwnice, używane także, jeżeli chodzi o kontenery. Przy towarach paletyzowanych w grę wchodzą wózki widłowe. Specjalne rozwiązania techniczne w postaci rurociągów lub taśmociągów są potrzebne, gdy chodzi o towary sypkie, ciecze bądź gazy. W niektórych sytuacjach ładunek jest przemieszczany ręcznie.