Kiedy potrzebny jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Transport ponadgabarytowy obejmuje przewóz ładunków, które ze względu na swoje wymiary lub masę przekraczają standardowe normy określone dla pojazdów drogowych. W Polsce podobnie jak w innych krajach, taki rodzaj transportu wymaga szczególnej organizacji i przestrzegania określonych procedur, aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach. Jednym z kluczowych aspektów jest pilotaż, czyli eskortowanie pojazdów przewożących ładunki ponadgabarytowe przez specjalnie do tego przeszkolonych pilotów. Pilotaż jest niezbędny w wielu sytuacjach, które zwiększają ryzyko podczas transportu. Przewozy ładunków ponadgabarytowych wykonuje firma Largo. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Kiedy pilotaż jest wymagany?

Pilotaż transportu ponadgabarytowego jest wymagany przede wszystkim wtedy, gdy wymiary lub masa przewożonego ładunku znacząco wykraczają poza standardowe limity. Przepisy drogowe w Polsce określają, że pilotaż jest obligatoryjny dla pojazdów, których szerokość przekracza 3 metry, długość 30 metrów, lub wysokość 4,5 metra. Pilotaż jest również konieczny, gdy całkowita masa zestawu przewyższa 60 ton. Piloci drogowi są odpowiedzialni za nawigację, komunikację z kierowcą pojazdu przewożącego ładunek oraz informowanie innych uczestników ruchu o obecności transportu specjalnego, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Role i zadania pilotów w transporcie ponadgabarytowym

Piloci transportu ponadgabarytowego odgrywają istotną rolę w koordynowaniu i zapewnieniu bezpiecznego przejazdu przez zatłoczone i często nieprzystosowane do takich transportów drogi. Są oni wyposażeni w specjalistyczne pojazdy z odpowiednim oznakowaniem, które zapewniają widoczność konwoju na drodze. Piloci muszą być również w stałym kontakcie z kierowcami pojazdów ponadgabarytowych oraz służbami drogowymi, aby na bieżąco reagować na zmieniające się warunki ruchu i ewentualne przeszkody. Ich zadaniem jest także zabezpieczenie miejsc, przez które będzie przejeżdżał transport, w tym np. tymczasowe demontaże oznakowań drogowych czy zapewnienie dodatkowej przestrzeni na drogach poprzez odpowiednie ustawienie pojazdów. Dzięki swojej roli piloci przyczyniają się do minimalizacji zakłóceń w ruchu drogowym i zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.