Jakie wymagania są przy transporcie drogowym maszyn budowlanych?

W niniejszym artykule przedstawiamy kiedy transport drogowy maszyn budowlanych jest konieczny, jakie zagrożenia się z nim wiążą, co mówi na ten temat polskie prawo oraz jak poprawnie zorganizować przewóz.

Kiedy zachodzi potrzeba transportu maszyn budowlanych drogami?

Transport drogowy maszyn budowlanych staje się niezbędny przy realizacji większych inwestycji wymagających korzystania z różnorodnego sprzętu na różnych etapach prac. Nie każda firma dysponuje własną flotą, dlatego coraz częściej korzysta się z usług firm transportowych.

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas przewozu to przede wszystkim uszkodzenie infrastruktury drogowej.

Jak zorganizować transport maszyn budowlanych?

W Polsce regulacje dotyczące transportu drogowego maszyn budowlanych oparte są na ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów, oraz ich obowiązkowego wyposażenia. Zgodnie z tymi przepisami, transport maszyn budowlanych o przekraczających dopuszczalne normy gabarytowe i wagowe wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń na przewóz nadmierny. Dodatkowo przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego oznakowania pojazdów i ładunku, a także do zachowania właściwej prędkości i korzystania z dróg do tego przeznaczonych.

Aby sprawnie zorganizować transport maszyn budowlanych, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy transportowej, która posiada doświadczenie w przewozie tego typu ładunków. Właściwie przygotowany plan transportu powinien uwzględniać: termin i miejsce załadunku oraz rozładunku, rodzaj i gabaryty przewożonych maszyn, trasę przejazdu oraz środki ostrożności mające na celu minimalizację zagrożeń.