Jak zorganizować transport ponadnormatywny?

Zdarzają się sytuacje, gdy konieczne jest przewiezienie ładunku o nietypowych gabarytach. Poruszanie się z turbiną wiatraka czy skrzydłem samolotu wymaga dostosowania się do specjalnych wytycznych oraz wykorzystania odpowiedniego pojazdu. W związku z tym transportem ponadgabarytowym mogą zajmować się wyłącznie wykwalifikowane osoby. Jak zaplanować tego rodzaju przewóz?

Przygotowanie do transportu ponadgabarytowego

Za przewożenie niestandardowego ładunku mogą być odpowiedzialne osoby mające specjalne uprawnienia. Przed wyjazdem należy zgłosić transport właściwym organom. Ważne jest także dopełnienie kwestii formalnych takich jak m.in. dokonanie opłaty za drogi. Dlatego dobrze zaplanować trasę przewozu. To ważne również z tego powodu, że ładunek wraz z pojazdem, kierowcą oraz paliwem nie powinien przekraczać wagi 42 ton.

Trzeba też upewnić się, że z takim obciążeniem można wjechać na daną ulicę. Nie należy również zapominać o oznakowaniu wykorzystywanych pojazdów. Samodzielne zorganizowanie przewozu nienormatywnego może być trudne, a wręcz niemożliwe. Dlatego warto zlecić to zadanie firmie zewnętrznej. Transport ponadgabarytowy z okolic Łodzi oferuje firma Largo, specjalizująca się zarówno w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych.

Przepisy dotyczące przewożenia ładunku nienormatywnego

Zasady dotyczące przewozu nienormatywnego znajdziemy w Kodeksie drogowym. Do transportu dużych i ciężkich elementów niezbędne jest uzyskanie zezwolenia. Normy określają kategorie dotyczące poszczególnych ładunków. W związku z tym trzeba ustalić typ i rodzaj ładunku, określić jego dokładną wagę oraz rozmiar. Jest to istotne, ponieważ od tego zależy wysokość wymaganych opłat, a także kto może wydać pozwolenie na przewóz ładunku ponadgabarytowego.