Czym jest transport ponadgabarytowy?

Duże ładunki takie jak maszyny przemysłowe, zbiorniki, a nawet części samolotu czy statku nierzadko muszą być przewiezione w dane miejsce. Jednak transport tego typu rzeczy nie jest łatwym przedsięwzięciem pod względem logistycznym. Tej czynności mogą podjąć się wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, a także trzeba spełniać normy prawne. Co kryje się pod terminem „ładunek ponadgabarytowy”?

Ładunek ponadnormatywny

Transport ponadgabarytowy zajmuje się przewiezieniem ładunku, który przekracza dopuszczalne normy. Dotyczy to towaru, który ma niestandardowe wymiary, a także dużą wagę. Za ponadnormatywny uznaje się ładunek, który przekracza:

  • szerokość 2,5 metra,
  • długość 16,5 metra
  • wysokość 4 metrów,
  • masę 42 ton — wliczając wagę ładunku, kierowcy, paliwa i pojazdu.

Pod uwagę brane jest również to jaki nacisk na drogę wywołuje tego typu transport. Jeżeli przekracza on normy dla danej drogi, można mówić o przewozie ładunku nienormatywnego. W przypadku transportu morskiego jest on ponadnormatywny, jeśli ładunek nie mieści się do kontenera. Ta sama kwestia dotyczy samolotów.

Transport ponadgabarytowy — kwestie prawne

Za przewozy ładunków ponadgabarytowych mogą być odpowiedzialne wyłącznie osoby, które uzyskały zezwolenia. Trzeba dodać, że tego typu pozwolenia dzielą się na różne kategorie. Określają one dokładne wymiary ładunku, a także normy, jakie powinien spełniać pojazd przeznaczony do transportu nienormatywnego. Należy także otrzymać zgodę na tego typu transport. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych określa jakie wymogi musi spełniać pojazd, a także jego oznakowanie i wyposażenie. Ważne jest także wyznaczenie trasy przejazdu.